IT Project Management

Σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων πληροφοριακών συστημάτων, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των δεδομένων, την επεκτασιμότητα των συστημάτων και τη συμβατότητα με τις ανάγκες των χρηστών. Η μεθοδολογική προσέγγισή μας περιλαμβάνει:

 • Ανάλυση και οριοθέτηση επιχειρησιακών αναγκών που επιβάλλουν την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος
 • Μοντελοποίηση πληροφοριακού συστήματος, μελλοντικών αναγκών διαλειτουργικότητας και επεκτασιμότητας
 • Σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος, των υποσυστημάτων και των διεπαφών τους
 • Καταγραφή αναγκαίων υποδομών για τη φιλοξενία – λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος
 • Σύνταξη τεύχους τεχνικών απαιτήσεων και μελέτη εφαρμογής
 • Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος, τεκμηρίωση
 • Πιλοτική λειτουργία, Παρακολούθηση, έλεγχος, ανατροφοδότηση
 • Παράδοση συστήματος, acceptance tests, σύστημα αναφορών, εκπαίδευση χρηστών
 • Παραγωγική λειτουργία, υποστήριξη

Software as a Service

Customer Relationship Management

Ο τρόπος της καθημερινής επικοινωνίας άλλαξε ριζικά μετά την εμφάνιση των social media τα οποία φέρνουν καθημερινά σε επαφή δισεκατομμύρια ανθρώπους . Facebook, Google+, Twitter, Linked-in, έχουν πάρει πλέον μια μόνιμη θέση στην καθημερινότητα των χρηστών και, σε συνδυασμό με την συνεχή αύξηση της εμπιστοσύνης τους στις αγορές μέσω internet, αν χρησιμοποιηθούν σωστά, μπορούν να λειτουργήσουν ως αποτελεσματικοί δίαυλοι οποιασδήποτε μορφής συναλλαγής.

Για να μπορέσουν όμως τα μέσα αυτά να αποκτήσουν επιχειρηματική δυναμική θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν ως εργαλεία για την δόμηση και συντήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης (CRM). Ενέργειες που οδηγούν σ΄ αυτό το αποτέλεσμα είναι η καθημερινή παρακολούθηση, ενημέρωση και διαπροσωπική επικοινωνία με όλους τους ενδιαφερόμενους που έρχονται σε επαφή καθώς και η σωστή χρήση όλων των δυνατοτήτων που το κάθε δίκτυο παρέχει με σκοπό την εταιρική προβολή.

Στη Master έχοντας βαθιά γνώση και εμπειρία στη διαχείριση όλων των κοινωνικών δικτύων, αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη του δικού σας CRM με αποτελέσματα που οδηγούν στα εξής:

 • Διαμόρφωση βάσης δεδομένων πελατολογίου
 • Ομαδοποίηση χρηστών και διαβαθμίσεις ασφαλείας
 • Διαχείριση εισερχομένων από οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας
 • Ενίσχυση δεσμών με ήδη υφιστάμενους πελάτες & δημιουργία επαναλαμβανόμενων πωλήσεων/ενεργειών
 • Αύξηση των πωλήσεων
 • Εδραίωση της εταιρικής εικόνας, της σχέσης της με τον πελάτη και της τακτικής της επικοινωνίας

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης www.iclass.gr, αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σε καταρτιζόμενους, μέσω επιλεγμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων, να εκπαιδευτούν από οποιοδήποτε χώρο και σε οποιοδήποτε χρόνο μέσω προσωπικού υπολογιστή. Με 15.000 εγγεγραμμένους χρήστες, 400 εκπαιδευτικά προγράμματα και 500 νέους χρήστες κάθε μήνα, παρέχουμε μία ολοκληρωμένη λύση αυτοεκπαίδευσης απευθυνόμενη μεταξύ άλλων σε εργαζόμενους επιχειρήσεων, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και να επεκτείνουν τις δεξιότητές τους σε σύγχρονα αντικείμενα ενώ είναι 100% προσβάσιμο και από ΑμΕΑ.

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσετε τη δική σας μοναδική σελίδα της μορφής www.iclass.gr/exampleSA, διασφαλίζοντας έτσι και το επιχειρησιακό σας marketing στο έπακρο.

Πλατφόρμα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η τηλεκατάρτιση αποτελεί μια ευέλικτη μέθοδο εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, αφού ενισχύει την αυτονομία του εκπαιδευόμενου καθώς ο ίδιος μπορεί να παρακολουθήσει διαδικτυακά μαθήματα σε πραγματικό χρόνο και να επικοινωνεί άμεσα τόσο με τους εκπαιδευτές όσο και με τους άλλους εκπαιδευόμενους

H ΜΑSTER συνδυάζοντας την υψηλή ποιότητα εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παραδοσιακά παρέχει με την εκμετάλλευση της σύγχρονης τεχνολογίας σε θέματα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης ανέπτυξε την ηλεκτρονική πλατφόρμας iclass με χρήση της οποίας οι εκπαιδευόμενοι σε όλη την Ελλάδα μπορούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάριά τους ζωντανά, μόνο με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ο οποίος διαθέτει σύνδεση Internet και ακουστικά.

Η διάθεση αδειών χρήσης κατόπιν παραμετροποίησης στο www.iclasslive.gr/exampleSA μπορεί να λύσει την ανάγκη για:

 • Τα meeting των τμημάτων σας
 • Τη διαχείριση των συνεντεύξεων
 • Διαρκή εκπαίδευση των υποκαταστημάτων χωρίς τον περιορισμό της δια ζώσης παρουσίας
Πλατφόρμα προσφοράς και ζήτησης αγοράς εργασίας

Tailor Made Solutions

Κατόπιν ανάλυσης των αναγκών του οργανισμού/ επιχείρησής σας σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τις εξειδικευμένες εφαρμογές που σας ταιριάζουν με γνώμονα την επεκτασιμότητα, τη διαλειτουργικότητα και την ευκολία χρήσης. Επιλέγουμε τα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες σας και υποστηρίζουν όλες τις συσκευές των χρηστών σας με την κατάλληλη πλατφόρμα και υποδομή στο cloud. Ελάτε να αναλύσουμε μαζί τις ανάγκες σας ενδεικτικά σε:

 • Logistics - GIS
 • Τηλεματική - παρακολούθηση εγκαταστάσεων και πόρων
 • Mobile εφαρμογές
 • Business Process Management
 • Enterprise Resources Planning
 • Content Management System
 • Customer Relations Management
 • Distance Learning
 • Human Resources Recruiting

 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας


Παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.
Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας τη δική σας!

contact Φόρμα Επικοινωνίας

  τηλέφωνα

(+30) 210 96 33 485

(+30) 216 000 9 000

  e-mail

info@master.com.gr

  διεύθυνση

Κύπρου 4, Αργυρούπολη,

164 52, Αττική

__

Ζαλοκώστα 18 & Εμ. Παπαδάκη, Νέο Ηράκλειο,

14121, Aττική

Βρέιτε μας στο χάρτη

 
 
βρείτε μας: