Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της εταιρικής σας ταυτότητας με τη χρήση των νέων εφαρμογών και του διαδικτύου, με τρόπους μετρήσιμους και αποτελεσματικούς. Αναλαμβάνουμε τη στοχευμένη προβολή σας στον ιστοχώρο, αλλά και τη βελτιστοποίηση της διαδικτυακής σας εικόνας μέσω ανάπτυξης ολοκληρωμένης στρατηγικής e-marketing, σχεδιασμού εταιρικής ιστοσελίδας (web design), δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης(social media). Οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες μας φροντίζουν για αυτό, μέσα από δυναμικές πρακτικές και πρωτοποριακές τεχνικές. Χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και προωθούμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας με δομημένη στρατηγική επικοινωνίας που βασίζεται σε έγκαιρη και άμεση ενημέρωση.

Εκπαίδευση/Στελέχωση τμήματος E-Marketing

Η Master πέραν της εξωτερικής συνεργασίας με εξ΄ ολοκλήρου παροχή Marketing Συμβουλευτικής, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να δημιουργήσει το δικό της εσωτερικό τμήμα Marketing. Μια υπηρεσία που απευθύνεται τόσο σε νέες (start-up) επιχειρήσεις όσο και σε επιχειρήσεις που αναπτύσσονται δυναμικά και δημιουργείται η ανάγκη ύπαρξης εσωτερικού τμήματος Marketing.

Η εξειδικευμένη ομάδα Marketers της Master ελέγχει τις δυνατότητες της επιχείρησής σας και εκπαιδεύει το προσωπικό σας ώστε το τμήμα που θα συσταθεί να διέπεται από τις βασικές αρχές στρατηγικού σχεδιασμού Marketing το οποίο περιλαμβάνει:

 • Προϊοντική στρατηγική (Product Portfolio Mix)
 • Τιμολογιακή πολιτική
 • Στρατηγική διανομής και διάθεσης των προϊόντων (Distribution Channel Strategy)
 • Πλήρες πλάνο επικοινωνίας και στρατηγικές επιλογής και χρήσης Μέσων

Branding Awareness

Η διαχείριση του εμπορικού σήματος είναι μια διαδικασία που απαιτεί εμπειρία, σαφή γνώση της αγοράς, ειλικρίνεια και επαγγελματική συνέπεια.

Στόχος του brand management είναι ο ορισμός του εκάστοτε σήματος προβολής ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά και η αποτελεσματική «αποτύπωσή» αυτού στο κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ανάδειξη της μοναδικότητας των υπηρεσιών/προϊόντων που παρέχονται σε συνδυασμό με τις ανάγκες και αντιλήψεις του καταναλωτή.

Στη Master με γνώμονα όλα τα παραπάνω δημιουργούμε μια στρατηγική διαχείρισης άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία, τις αξίες και την ταυτότητα της κάθε εταιρίας. Η Διαχείριση του Εμπορικού Σήματος, περιλαμβάνει μεταξύ πολλών άλλων:

 • Διερεύνηση, Μελέτη και Οργάνωση Επικοινωνιακής Πολιτικής
 • Κατάλληλη Επιλογή Ονόματος
 • Σχεδιασμός Λογότυπου
 • Ανάπτυξη και Προώθηση Εταιρικής Ταυτότητας

Διαμόρφωση Εταιρικής Διαδικτυακής Εικόνας

Η παγκόσμια τάση ανάπτυξης και προώθησης της εταιρικής εικόνας μέσω διαδικτύου παρουσιάζει ραγδαία εξάπλωση τα τελευταία 10 χρόνια δημιουργώντας την απαίτηση για εταιρική διαχείριση προσαρμοσμένη στα νέα ψηφιακά δεδομένα. Νέες τεχνολογίες, εξειδικευμένα λογισμικά ,σύγχρονες διαδικτυακές πλατφόρμες και εξειδικευμένες γλώσσες προγραμματισμού χρησιμοποιούνται κατά κόρον μετατρέποντας την ψηφιακή εταιρική προβολή και προώθηση ως τη σύγχρονη ανάγκη και απαίτηση.

Στη Master σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις βασισμένες στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης με γνώμονα την καινοτομία και την ψηφιακή ευελιξία.

Βασικό στοιχείο για την άρτια διαμόρφωση της Εταιρικής Εικόνας μίας εταιρίας στο διαδίκτυο αποτελεί ο ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός του marketing πλάνου της εταιρίας.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός ενός επιτυχημένου marketing πλάνου είναι πολυδιάστατος και επιρρεάζεται από πολλούς παράγοντες τόσο εντός της επιχείρησης όσο και έξω από αυτή. Υπάρχουν συγκεκριμένες δομές και στοιχεία πάνω στα οποία βασίζεται, σε κάθε περίπτωση όμως το Marketin Plan κάθε εταιρίας είναι διαφορετικό μιας και βασίζεται κατ΄ αρχήν στους μοναδικούς στόχους (οικονομικούς και προϊοντικούς) της εκάστοτε επιχείρησης.

Στη Master έχοντας βαθιά γνώση των τάσεων τόσο της εγχώριας όσο και τις διεθνούς αγοράς, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ολοκληρωμένα πλάνα πρώθησης και προβολής βασισμένα στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Σκοπός μας είναι να κατανοησούμε τις ανάγκες σας ώστε μέσω μιας υγειούς συνεργασίας να φτάσουμε στην επίτευξη των βασικών στόχων δημιουργίας ενός Marketing Plan που είναι:

 • Η ανάδειξη των ανταγωνιστικών σας πλεονεκτημάτων
 • Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας της εταιρίας
 • Η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας
 • Η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας
 • Η αύξηση των κερδών της εταιρίας

Οι ενέργειες που ακολοθούνται για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι:

 • Μελέτη τόσο του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης όσο και του εξωτερικού
 • Αναλυτικός έλεγχος και διευρεύνηση ανταγωνισμού
 • Εντοπισμός ανταγωνιστικών σημείων και σημείων που παρουσιάζουν παθητικό
 • Καθορισμός Στόχων (βάσει των αποτελεσμάτων από τις παραπάνω ενέργεις)
 • Παρουσίαση Στόχων ενδοεταιρικά με σκοπό την κατάρτιση όλων των εμπλεκόμενων
 • Έλεγχος διαθέσιμου budget
 • Ανάλυση Crisis Management
 • Παρουσίαση τελικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
 • Έλεγχος και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων

Performance Marketing / Value For Money Advertising «Πληρώνοντας το αποτέλεσμα»

Google AdWords

Την τελευταία δεκαετία η χρήση του internet έχει κατακόρυφη αύξηση. Αποτελεί βασική πηγή ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, αναζήτησης πληροφοριών, εμπορικών συναλλαγών. Συμπερασματικά, είναι ζωτικής σημασίας για κάθε σύγχρονη επιχείρηση να έχει δυνατή διαδικτυακή παρουσία και online διαφήμιση. Η διαφήμιση μέσω της Google αποτελεί τη νέα τάση στη διαφήμιση μιας και παρέχει εξειδικευμένη στόχευση και οικονομική λύση.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Καμπάνια Google Search

Η ιστοσελίδα σας εμφανίζεται στην κορυφή των αποτελεσμάτων της Google σε αναζήτηση συναφούς αντικειμένου διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι η διαφήμισή σας θα έχει την καλύτερη και πλέον στοχευμένη απήχηση.

Καμπάνια Google Display

Μέσω του Google Display Network (GDN) η διαφήμισή σας εμφανίζεται υπό τη μορφή banner σε ιστοσελίδες με περιεχόμενο αντίστοιχου ενδιαφέροντος με τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που η επιχείρησή σας παρέχει. Πέραν της διαφήμισης μέσω banner σας δίνεται η δυνατότητα προβολής με απλό κείμενο ή ακόμα και με video το οποίο μπορεί να προβάλλεται και στο www.youtube.gr.

Οφέλη Διαφήμισης μέσω Google

 • Μεγάλη επισκεψιμότητα στο Google

Τo Google είναι η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης διαδικτύου στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Καθημερινά γίνονται περισσότερες από 5 δισεκατομμύρια αναζητήσεις παγκοσμίως. Μια κραταιά δύναμη και πηγή δυνητικού πελατολογίου.

 • Στοχευμένη προσέγγιση

Με το AdWords, η διαφήμισή σας είναι στοχευμένη. Εμφανίζεται μόνο σε εκείνους που αναζητούν προϊόντα ή υπηρεσίες σχετικές με αυτές της επιχείρησή σας. Με τον τρόπο αυτό η επαφή με τον πιθανό πελάτη γίνεται αποτελεσματικότερη και μπορεί ευκολότερα να οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

 • Ελεγχόμενη διαφημιστική δαπάνη

Μέσω της υπηρεσίας Cost Per Click, χρεώνεστε μόνο όταν κάποιος επιλέξει να «εισέλθει» στην ιστοσελίδα σας. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε το πόσο και το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε να διαφημίζεστε.

 • Μετρήσιμη αξία

Μπορείτε να δείτε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισής σας και να την τροποποιήσετε ανάλογα για να πετύχετε όσο δυνατόν μεγαλύτερη απόδοση.

Search Engine Optimization (SEO)

Search Engine Optimization (SEO) ή αλλιώς Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης είναι η μεθοδολογία που έχει ως σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μέσα από τη βελτίωση της θέσης εμφάνισης της, στα αποτελέσματα διαφόρων μηχανών αναζήτησης, προκειμένου να έχει περισσότερες πιθανότητες να το επιλέξει ο υποψήφιος επισκέπτης.

Πρόκειται για μια διαδικασία άμεσα συνυφασμένη με το e-marketing, μιας και το διαδίκτυο είναι ο πλέον ανταγωνιστικός χώρος προβολής.

Βασισμένοι στις απαιτήσεις και τις ανάγκες τις επιχείρησής σας αποφασίζουμε από κοινού μια στρατηγική σχεδίαση προβολής και προώθησης με σκοπό την καλύτερη, συχνότερη και μακροβιότερη προβολή σας στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης.

Βελτιστοποίηση Μετατροπών/Conversion Rate Optimization (CRO)

Η δημιουργία μιας άρτιας ιστοσελίδας είναι η αρχή για την σωστή προώθηση της επιχείρησης on line. Ο σχεδιασμός της πρέπει να είναι δομημένος με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγεί τον επισκέπτη στην επιθυμητή ενέργεια, γι αυτό δεν αρκεί να είναι ελκυστική σχεδιαστικά.

Ακολουθώντας συγκεκριμένες μεθόδους (Α/Β Testing , Conversion Research & Analysis, Usability testing, Interface Design, User Experience Design) δημιουργούμε όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε ο επισκέπτης να πραγματοποιήσει τελικά την ενέργεια που επιθυμείτε ( αγορά προϊόντος / υπηρεσίας, εγγραφή σε newsletter, καταχώρηση προσωπικών δεδομένων κλπ)

 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας


Παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.
Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας τη δική σας!

contact Φόρμα Επικοινωνίας

  τηλέφωνα

(+30) 210 96 33 485

(+30) 216 000 9 000

  e-mail

info@master.com.gr

  διεύθυνση

Κύπρου 4, Αργυρούπολη,

164 52, Αττική

__

Ζαλοκώστα 18 & Εμ. Παπαδάκη, Νέο Ηράκλειο,

14121, Aττική

Βρέιτε μας στο χάρτη

 
 
βρείτε μας: