Το «HORIZON 2014-2020» αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, με Π/Υ περίπου 80 δις. ευρώ. Στόχος της προγραμματικής περιόδου είναι η επίτευξη της ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών, αξιοποιώντας την έρευνα και την καινοτομία ως κινητήριο μοχλό. Στο ίδιο πλαίσιο, σκοπός είναι και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων που γεννιούνται από τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες.

 

Οι τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:

· Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): Επιστημονική έρευνα με στόχο την προσέλκυση επιστημόνων στην Ε.Ε. και τη συνολικότερη ανάπτυξη των επιστημών.

· Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Στρατηγική επένδυση σε νέες τεχνολογίες, όπως νανοτεχνολογία, μικροηλεκτρονική, κλπ., δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων με στόχο να γίνει η Ευρώπη ελκυστικός χώρος επενδύσεων

· Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, εξάντληση ενεργειακών πόρων, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, δίνοντας έμφαση στην εφαρμοσμένη επιστήμη.

 

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Στις προσκλήσεις του Horizon μπορούν να συμμετέχουν είτε ανεξάρτητες ΜΜΕ (SME Instrument) είτε κοινοπραξίες/συμπράξεις επιχειρηματικών, ιδιωτικών και δημόσιων φορέων από κράτη-μέλη της ΕΕ αλλά και τρίτες χώρες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες.

 

Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι από 70% έως και 100%, ανάλογα τη θεματική ενότητα σε κάθε πρόσκληση.

 

Χρηματοδότηση προϋπολογισμού

Φάση 1: Υποβολή πρότασης επενδυτικού σχεδίου->50.000€ με την έγκριση της πρότασης

Φάση 2: Υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου->για προτάσεις από 500.000€ μέχρι 2.500.000€, επιδότηση 70% ή 100%, κατά περίπτωση

 

Επιλέξιμες δαπάνες

  • εξοπλισμός έργου
  • ταξίδια και σχετικές αποζημιώσεις
  • λοιπές υπηρεσίες και αγαθά
  • υπεργολαβία
  • ερευνητικές υποδομές
  • χρηματοδοτική υποστήριξη σε τρίτους
  • μισθολογικό κόστος

 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

 

 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας


Παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.
Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας τη δική σας!

contact Φόρμα Επικοινωνίας

  τηλέφωνα

(+30) 210 96 33 485

(+30) 216 000 9 000

  e-mail

info@master.com.gr

  διεύθυνση

Κύπρου 4, Αργυρούπολη,

164 52, Αττική

__

Ζαλοκώστα 18 & Εμ. Παπαδάκη, Νέο Ηράκλειο,

14121, Aττική

Βρέιτε μας στο χάρτη

 
 
βρείτε μας: