Περιγραφή:

Η πρόταση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων ΜικροΜεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise.

Σκοπός - Διάρκεια:

Η υλοποίηση της πρότασης για την αναβάθμιση των υφιστάμενων ΜικροΜεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise συμβάλλει στη γενικότερη στρατηγική και τους επιμέρους στόχους του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ενώ αναμένεται να επιφέρει άμεσα και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στους περισσότερους από τους τομείς προτεραιότητας (Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τουρισμός, ΤΠΕ).

Εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης όλων των αναγκαίων ενεργειών για την ολοκλήρωση της πρότασης : 24 μήνες / 18 μήνες για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων

Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι των Πράξεων θα είναι οι επιχειρήσεις του κλάδου και ο Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος, στο πλαίσιο κοινής πρόσκλησης που θα εκδοθεί από ΕΦΔ. Ειδικότερα: α) οι επιχειρήσεις θα είναι Δικαιούχοι όσον αφορά το μέρος της κρατικής ενίσχυσης (πλαίσιο de minimis) για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων β) ο Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος, Συνδικαιούχος για την υλοποίηση δράσεων Τεχνικής υποστήριξης των επιχειρήσεων στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου (Ενημέρωση των επιχειρήσεων, Σχέδιο αναβάθμισης επιχειρησιακής λειτουργίας, υποδειγματικές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας) και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των φορέων τους (επιχειρηματιών / αυτοαπασχολούμενων) μέσω Συνδυασμένων δράσεων επιμόρφωσης, δικτύων μάθησης και σχημάτων mentoring, facilitating.

Χρηματοδότηση:

Συνολική Δ.Δ. της δράσης (ενδεικτική) : 25.000.000 €

Ο συνολικός Π/Υ των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 55.000.000 €. Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων έχουν συνολικό προϋπολογισμό 30.000 - 200.000 ευρώ.

 

Ενισχυόμενες Δαπάνες:

Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)

• Μηχανήματα και εξοπλισμό

• Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση

• Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης

• Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ)

• Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας

• Μεταφορικά μέσα

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες δικαιωμάτων χρήσης brand name.

 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας


Παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.
Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας τη δική σας!

contact Φόρμα Επικοινωνίας

  τηλέφωνα

(+30) 210 96 33 485

(+30) 216 000 9 000

  e-mail

info@master.com.gr

  διεύθυνση

Κύπρου 4, Αργυρούπολη,

164 52, Αττική

__

Κηφισίας 312 & Βασ. Γεωργίου 47, Χαλάνδρι,

152 32, Αττική

Βρέιτε μας στο χάρτη

 
 
βρείτε μας: