Περιγραφή:

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου
και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) γύρω από τις 4 κατηγορίες παρεμβάσεων:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας
  • Ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
  • Ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων
  • Ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

Σκοπός - Διάρκεια :

Εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης όλων των αναγκαίων ενεργειών για την ολοκλήρωση της πρότασης : 24 μήνες / 18 μήνες για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων

 

Δικαιούχοι:

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους κλάδους: Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση, Ιδιωτική Εκπαίδευση (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία)

 

Χρηματοδότηση:

Ο ενδεικτικός Π/Υ δράσης  50 εκ. € (δημόσια δαπάνη). Ο συνολικός π/υ των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων θα ανέρχεται σε 111,1 εκατ. €. Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού

 

Ενισχυόμενες Δαπάνες:

  • Επιλέξιμες δράσεις της εξοικονόμησης ενέργειας:  εργασίες διαμόρφωσης  για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ανανέωση εξοπλισμού με νέο βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης, πιστοποίηση με εξειδικευμένα πρότυπα για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών
  • Επιλέξιμες δράσεις στις ΤΠΕ: Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών, ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων, ανάπτυξη επιχειρηματικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile portals), ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές, ανανέωση παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors), Ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας, αξιοποίηση υποδομών cloud, αξιοποίηση υποδομών application service providers (ASPs) για την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κόστος, συμμετοχή σε  πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ολοκλήρωση νέων συστημάτων με τυχόν υφιστάμενες εφαρμογές της επιχείρησης (λογιστικό σύστημα, σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων κ.λπ.).
  • Επιλέξιμες δράσεις της υγιεινής και ασφάλειας:  Ανανέωση του εξοπλισμού  που συνδέεται με την ασφάλεια του χώρου και την ασφάλεια της υπηρεσίας
  • Επιλέξιμες δράσεις  της εφοδιαστικής αλυσίδας: Διαμόρφωση Δικτύου Διανομής, Στρατηγική Διανομής, Διαχείριση Αποθεμάτων: Ποσότητα και τόπος των αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, Ροή μετρητών

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

 

 

 

 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας


Παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.
Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας τη δική σας!

contact Φόρμα Επικοινωνίας

  τηλέφωνα

(+30) 210 96 33 485

(+30) 216 000 9 000

  e-mail

info@master.com.gr

  διεύθυνση

Κύπρου 4, Αργυρούπολη,

164 52, Αττική

__

Ζαλοκώστα 18 & Εμ. Παπαδάκη, Νέο Ηράκλειο,

14121, Aττική

Βρέιτε μας στο χάρτη

 
 
βρείτε μας: