Blog

04 Ιουν 2018

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη της δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Ψηφιακό Άλμα», με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Η δράση στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 55.000 – 400.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50%.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:

(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο https://www.ependyseis.gr

(ii) διαρκεί από 11.06.2018 μέχρι 17.09.2018

Δείτε την σχετική  Πρόσκληση εδώ

και συνοπτικά στην αντίστοιχη ενότητα του  site

04 Ιουν 2018

Η Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών Συλλόγων / Επιμελητηρίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 50.000.000 ευρώ και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1.900.000 ευρώ και αναλύεται ως:

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Δήμου έως 1.500.000 ευρώ

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου έως 400.000 ευρώ

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.

Έναρξη Υποβολών: 29 Ιουνίου 2018

Λήξη Υποβολών: 24 Σεπτεμβρίου 2018

Δείτε την σχετική Πρόσκληση εδώ

και συνοπτικά στην αντίστοιχη ενότητα του   site

02 Απρ 2018

Ανακοινώθηκε η Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ως προς το σημείο που αφορά στην ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης η οποία τροποποιείται και παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρα 17:00.

 

26 Μαρ 2018

Ο Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) περιλαμβάνει χίλια εφτακόσια εξήντα έξι (1.766) επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 92.322.821,76 ευρώ.

Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων του συμπληρωματικού προσωρινού καταλόγου, τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, θα πρέπει το αργότερο έως την Τρίτη 08 Μαΐου 2018, να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΧΙΙ της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα υποβληθεί στην έδρα του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Δείτε την σχετική Απόφαση εδώ

26 Μαρ 2018

Ο Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) περιλαμβάνει χίλια διακόσια ένα (1.201) επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 31.285.015,46 ευρώ.

Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Απόφασης, θα πρέπει το αργότερο έως την Πέμπτη 17/05/2018, να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα υποβληθεί στην έδρα του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Δείτε την σχετική Απόφαση εδώ

21 Μαρ 2018

Ο Τροποποιημένος και Συμπληρωμένος Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης, περιλαμβάνει δύο χιλιάδες εξακόσια επτά (2.607) επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 146.524.015,91 ευρώ (Παράρτημα ΙΙ της Απόφασης).

Η συμπλήρωση αφορά σε χίλια ογδόντα ένα (1.081) επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 60.434.430,56 ευρώ, (Παράρτημα V της Απόφασης).

Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της Απόφασης, θα πρέπει το αργότερο έως την Πέμπτη, 10/05/2018, να υποβληθεί ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης. Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα υποβληθεί στην έδρα του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Δείτε την σχετική Απόφαση εδώ

15 Σεπ 2017

Ανακοινώθηκε η Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής του φυσικού φάκελου υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, έως την Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17.00. Δείτε εδώ τη σχετική Απόφαση

 

15 Σεπ 2017

Ανακοινώθηκε η Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης του Παραρτήματος XII της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, έως την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017. Δείτε εδώ τη σχετική Απόφαση

 

12 Σεπ 2017

Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 5640/1178 A1 απόφασης ορισμού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ: «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» (ΦΕΚ Β΄ 3425/25.10.2016) αυξάνεται η εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική χρηματοδότηση κατά 130 εκ. και τροποποιείται η κατανομή ανά Κατηγορία Περιφέρειας. Δείτε εδώ τη σχετική Απόφαση

 

28 Αυγ 2017

Ανακοινώθηκε η Απόφαση Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)». Δείτε εδώ την σχετική απόφαση.

 

04 Αυγ 2017

Ανακοινώθηκε η Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-B Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Δείτε εδώ την σχετική Απόφαση.

19 Ιουλ 2017

Η βασική διαφορά με το προηγούμενο πρόγραμμα είναι ότι δεν θα απαιτείται πλέον τραπεζικό δάνειο.

Στο νέο πρόγραμμα, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του σχεδίου αναβάθμισης μίας κατοικίας θα φτάνει τα 25.000 ευρώ και με δεδομένο ότι το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί στο 70%, το ταβάνι της επιδότησης διαμορφώνεται στα 17.500 ευρώ.

 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας


Παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.
Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας τη δική σας!

contact Φόρμα Επικοινωνίας

  τηλέφωνα

(+30) 210 96 33 485

(+30) 216 000 9 000

  e-mail

info@master.com.gr

  διεύθυνση

Κύπρου 4, Αργυρούπολη,

164 52, Αττική

__

Ζαλοκώστα 18 & Εμ. Παπαδάκη, Νέο Ηράκλειο,

14121, Aττική

Βρέιτε μας στο χάρτη

 
 
βρείτε μας: