Περιγραφή:

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών

 

Σκοπός - Διάρκεια:

Η πρόσκληση θα δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να γνωρίζουν από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης τις τέσσερις ημερομηνίες μέσα στο 2017 κατά τις οποίες θα ανοίξει το σύστημα υποβολών, ώστε να έχουν όλο τον απαραίτητο χρόνο για την προετοιμασία και υποβολή ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων

 

Δικαιούχοι:

 

1.Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς  και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ,

2. β. Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς  και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015

 

Χρηματοδότηση:

15.000€ έως 200.000€ ή έως του ποσού του κύκλου εργασιών του τελευταίου έτους. Ενίσχυση 40% ή 50% όταν θα προβλέπεται πρόσληψη νέου προσωπικού

 

Ενισχυόμενες Δαπάνες:

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 40% του Π/Υ, Μηχανήματα εξοπλισμός έως 90% του Π/Υ, Άυλες δαπάνες 100% και μέχρι 100.000 € (Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση, Προβολή - Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους, Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση), Μισθολογικό κόστος εργαζομένων έως 40% του προϋπολογισμού και μέχρι 24.000 €

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

 

 

 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας


Παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.
Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας τη δική σας!

contact Φόρμα Επικοινωνίας

  τηλέφωνα

(+30) 210 96 33 485

(+30) 216 000 9 000

  e-mail

info@master.com.gr

  διεύθυνση

Κύπρου 4, Αργυρούπολη,

164 52, Αττική

__

Κηφισίας 312 & Βασ. Γεωργίου 47, Χαλάνδρι,

152 32, Αττική

Βρέιτε μας στο χάρτη

 
 
βρείτε μας: